Start O nas Patron
PDF


Józef Klemens Piłsudski

Chłopięce lata

Ziemią rodzinną Józefa Klemensa Piłsudskiego była Litwa. Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie, majątku Piłsudskich leżącym  na północ od Wilna. Rodzice- Józef Wincenty i Maria z Billewiczów pobrali się w kwietniu 1863 roku, w czasie powstania styczniowego. Ojciec przyszłego Marszałka był wówczas komisarzem Rządu Narodowego w powiecie rosińskim. Dzieciństwo Ziuka, bo w taki sposób zdrabniano jego imię, przypadło na czas, kiedy polskość na wschodnich kresach dawnej Rzeczpospolitej, po krwawym stłumieniu powstania styczniowego, brutalnie niszczono.Czasy gimnazjalne były dla niego koszmarem. Odtrutką na szkolny system stało się samokształcenie. Młodzi Piłsudscy, Józef i Bronisław zorganizowali w 1882 roku tajne kółko o nazwie ,,Spójnia”. Szkołą patriotyzmu był też dom rodzinny. Dzieci znajdowały się pod przemożnym wpływem matki, która uczyła ich odróżniać to, co dyktuje poczucie honoru, od spraw nieistotnych.

Więcej…