Start O nas Historia
Historia Gimnazjum
PDF


HISTORIA GIMNAZJUM W JASTKOWIE

G

imnazjum w Jastkowie, jak wszystkie inne gimnazja w Polsce, powstało w wyniku reformy oświatowej i zaczęło funkcjonować od 1 września 1999 roku. W pierwszym roku istnienia naszej szkoły do pięciu klas pierwszych uczęszczało 124 uczniów. Pod kierownictwem pani dyrektor Krystyny Zniszczyńskej opiekę dydaktyczno - wychowawczą nad naszymi starszymi kolegami sprawowało czternastu nauczycieli. Przez następne lata do uczniów najstarszego gimnazjalnego rocznika dołączyli kolejni absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy i okolic. Zwiększała się również kadra pedagogiczna.

Gimnazjum w Jastkowie nie ma swojej długiej historii. Ale taką długą i niezwykle piękną historię ma budynek tej szkoły, który powstał jako Pomnik Czynu Legionowego – wyraz hołdu dla poległych w bitwie pod Jastkowem legionistów – żołnierzy czwartego pułku piechoty, których cmentarz znajduje się obok szkoły.

My – młodzi ludzie staramy się pamiętać o tej wspaniałej karcie historii. Wdzięczni za dar życia w walce o niepodległość naszej ojczyzny, postanowiliśmy uczcić go jak można najlepiej. Wystąpiliśmy do Rady Gminy Jastków z prośbą o nadanie naszej szkole imienia twórcy legionów – Józefa Piłsudskiego. I właśnie dzień 11 listopada 2005 roku –dzień święta odrodzenia państwa polskiego, był dla Gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego w Jastkowie dniem wyjątkowym -  łączącym wielki czyn naszych przodków z nową historią naszej szkoły.