Start Organizacja pracy
PDF


Tutaj znajdziesz informacje dotyczące organizacji pracy w naszym gimnazjum. Klikając na zakładki menu głównego (po lewej stronie) dowiesz się o: