Start Ewaluacja zewnętrzna
PDF

Ewaluacja zewnętrzna

W czerwcu 2013 r. w naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna w ramach nadzoru pedagogicznego. Jej celem było zebranie, analiza i sformułowanie wniosków na temat jakości pracy naszego gimnazjum.
Była to ewaluacja problemowa i dotyczyła obszaru Efekty, w którym zdefiniowano 4 wymagania:

  1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
  3. Uczniowie są aktywni
  4. Respektowane są normy społeczne.

Mamy już wynik przeprowadzonych analiz - WNIOSKI Z EWALUACJI. Szczegółowy raport na stronie www.npseo.pl >>>TUTAJ<<<.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tak wysokiego stopnia spełniania wymagań i mamy nadzieję, że te wyniki staną się inspiracją i motywacją do jeszcze większego zaangażowania i dążenia do osiągania jeszcze większych sukcesów.

Dziękujemy