Start Rada Rodziców
PDF

Rada Rodziców

Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie

W realizację zadań statutowych naszej szkoły aktywnie włączają się rodzice. Pierwsza w historii Gimnazjum Rada Rodziców ukonstytuowała się we wrześniu 1999 r. i od początku istnienia rodzice aktywnie wspierają wszelką działalność szkoły:

  • aktywnie uczestniczyli w pracach związanych z wyborem patrona,
  • opiniują wnioski o nagrody dla nauczycieli,
  • opiniują Statut,
  • uchwalają Program Wychowawczy i Profilaktyki,
  • od r.szk. 2010/2011 przedstawiciele rodziców wszystkich klas uczestniczą w badaniu Profilu Szkoły,
  • w r.szk. 2011/2012 wszyscy rodzice uczestniczyli w tworzeniu nowej Koncepcji pracy szkoły
  • biorą udział w pracach wielu komisji,

Rodzice wspierają działalność inwestycyjną szkoły wykonując prace remontowe, są fundatorami nagrody dla Złotego Absolwenta oraz wielu innych nagród dla uczniów. Przedstawiciele Rodziców są zawsze obecni w najważniejszych momentach życia szkoły tj. uroczystościach państwowych i związanych z ceremoniałem szkoły.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Małgorzata Mróz
Z-ca przewodniczącego - Ewa Kuwałek 
Sekretarz - Katarzyna Frankiewicz
Skarbnik - Sylwia Pająk
Członek - Justyna Pędzisz
Członek - Małgorzata Gałęzowska

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Katarzyna Makuch
Członek - Renata Kawiak
Członek - Wioletta Wolińska

Skład Rady Rodziców:

Ia Agata Chmielewska
Ib Sylwia Pająk
Ic Ewa Kuwałek
Id Alicja Wójcik

IIa Małgorzata Mróz
IIb Katarzyna Frankiewicz
IIc Teresa Gwiazda
IId Małgorzata Gałęzowska

IIIa Hanna Tomala
IIIb Renata Kawiak
IIIc Wioletta Wolińska
IIId Justyna Pędzisz

IIIe Katarzyna Makuch