Start Tytuł Szkoły z Klasą
PDF


„Szkoła z klasą 2.0” ma celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Zachęcamy nauczycieli do pracy z uczniami metodą projektów edukacyjnych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, które rozwijają umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Program jest realizowany w ramach prowadzonej od ośmiu lat akcji „Szkoła z klasą”.

 

Linki:
Strona główna organizatora projektu - CEO
Szkoła z klasą

W ramach programu Szkoła z klasą wypracowaliśmy Kodeks 2.0 dotyczący zasad TIK-owania.

 

10.03.2011 r. odbyła się konferencja „Szkoła z klasą 2.0” w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Celem tego spotkania było omówienie idei, metod oraz dotychczasowego przebiegu programu. Konferencję poprowadziła Pani Alicja Pacewicz.

Występy specjalistów i ekspertów zaproszonych na konferencję dotyczyły problemów takich jak:
Co jest kluczowe w Kodeksach 2.0?
Co może zmienić polską szkołę?
Jak powinien wyglądać Kodeks 2.0 za 5 lat?

Panel dyskusyjny na temat powstawania kodeksów prowadzili Pan Piotr Pacewicz „Gazeta” oraz Pani Agata Łuczyńska CEO. Podczas konferencji eksperci prezentowali programy edukacyjne wykorzystujące TIK w Polsce i na świecie, m.in. Filmoteka szkolna, Platforma dla polonii, Geogebra.

Ważnym punktem spotkania były prezentacje uczniów biorących udział w programie. Uczniowie Ci wykazali się pomysłowością i wielkim zaangażowaniem w tworzenie Kodeksów 2.0. Na koniec wszyscy uczestnicy przedstawiali swoje pomysły i postulaty na temat „Szkoła 2.0 – jak to zrobić?”.

Aneta Ciołek, Joanna Kuraszewicz-Jodłowska

031011105123.jpg 031011105252.jpg 031011110955.jpg 031011121700.jpg 031011122632.jpg 031011140837.jpg 031011145922.jpg program.jpg

 

Koniec roku szkolnego to koniec zadań w ramach programu prowadzonego przez CEO i "Gazetę Wyborczą"  "Szkoła z klasą 2.0" -  Laboratorium 2.0 ...ale czy na pewno?  Opracowaliśmy Kodeks 2.0 i jego zapisów mamy zamiar przestrzegać.Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie. 
A oto krótkie podsumowanie
PREZENTACJA